Byggadministration - Kontrollansvarig

Byggledning, kontrollansvarig & byggadministration

Byggledning

Under byggtiden är det viktigt att samarbetet mellan byggherren och alla byggentreprenörer fungerar bra. Byggledaren samordnar arbetet på byggplatsen, leder byggmöten, håller kontakten med byggherre, entreprenörer och myndigheter och hittar lösningar på uppkomna problem.

Vi får ofta uppdraget att efter färdigställd projektering fortsätta med byggledning under byggtiden. Därmed följer vi ofta byggnationer från första skissförslaget till färdig byggnation.

Kontrollansvarig

Plan- och bygglagen (PBL) kräver att vid de flesta till-, om- och nybyggnader skall finnas en Kontrollansvarig. Den Kontrollansvarige upprättar kontrollplan, deltar vid samråd med Byggnadsnämnden, gör platsbesök och sammanställer entreprenörers och konsulters egenkontroller för att erhålla slutbevis. Vi kan erbjuda certifierade Kontrollansvariga med behörighet N och K.

Byggadministration

Vi hjälper er med all administration såsom bygglovsansökan, teknisk beskrivning , kontrollplan och ev arbetsmiljöplan.

Vi kan hjälpa dig med:

  • byggledning under byggtid
  • kontrollansvarig (KA)
  • byggadministration

Fler tjänster vi utför

Bygglovsansökan

Vi upprättar bygglovshandlingar för de flesta typer av byggnadsprojekt såsom bygglovsansökan med tillhörande ritningar.

LÄS MER

Konstruktionsberäkning

Vi gör konstruktionshandlingar till de projekt där vi upprättat A-handlingar men tar också uppdrag där enbart konstruktionshandlingar är efterfrågade.

LÄS MER