Projektering arkitekt - handlingar för bygglov

Bygglovshandlingar för de flesta typer av byggnadsprojekt

Vi upprättar bygglovshandlingar, allt ifrån om- och tillbyggnad av bostadshus till industrilokaler och kontor. Vi har även erfarenhet från projektering av flerbostadshus, idrottshallar, särskilda boenden m.m.

Våra uppdragsgivare utgörs av byggentreprenörer, kommunala förvaltningar, företag samt privata byggherrar.

Tillsammans med kunden utformar vi hus som med en bra planlösning, en tilltalande fasad och effektiva konstruktionslösningar ger ett tillfredställande slutresultat. Vi arbetar i nära samarbete med både byggherre och byggentreprenör för bästa resultat.

Vi arbetar i AutoCad Architecture och vid önskemål tar vi även fram 3D-presentationer.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Nybyggnad av bostadshus
  • Tillbyggnad av bostadshus, uterum m.m.
  • Garage, skärmtak m.m.
  • Industrilokal med tillhörande personalutrymmen.

Fler tjänster vi utför

Konstruktionsberäkning

Vi gör konstruktionshandlingar till de projekt där vi upprättat A-handlingar men tar också uppdrag där enbart konstruktionshandlingar är efterfrågade.

LÄS MER

Kontrollansvarig

Vi erbjuder byggledning under byggtid och Kontrollansvarig (KA) samt hjälp med tillhörande administration.

LÄS MER