Projektering konstruktion - konstruktions­beräkningar

Konstruktionshandlingar för olika typer av byggnadsprojekt

Vara Byggkonsult har stor erfarenhet och kompetens inom olika typer av byggnadsprojekt.

Vi gör konstruktionshandlingar till de projekt där vi upprättat A-handlingar, men tar också uppdrag där enbart Konstruktionshandlingar är efterfrågade. Därmed spänner vår erfarenhet allt mellan privata bostäder till industrier och produktutveckling.

Under byggtiden håller vi kontakt med byggentreprenören för att kunna svara på frågor angående konstruktionen, hitta de bästa lösningarna under byggskedet m.m.

Vi projekterar och gör beräkningar i alla slags material så som trä, stål och betong. I vårt projekterings-och beräkningsarbete ingår marken under byggnaden om behov finnes.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Konstruktionshandlingar inkl. A-handlingar
  • Enbart konstruktionshandlingar
  • Kommunikation med byggentreprenören
  • Projekteringar & beräkningar

Verktyg för konstruktionsberäkningar

Tekla Structures

Tekla Struktures är ett 3D-projekteringsprogram som används då byggnadsdelar tillverkas i en industri för att sedan mötas på en arbetsplats där delarna monteras ihop. Används för betongelementkonstruktioner och större stålkonstruktioner. Programmet genererar automatiskt ritningar på varje komponent i konstruktionen.

AutoCad Architecture

AutoCad är för oss det vanligaste projekteringsprogrammet i 2D. Generellt sker all samordning mellan projektörer i detta program, men det lämpar sig även för den allra enklaste konstruktionen.

Strusoft FEM-design

Strusoft är ett avancerat beräkningsprogram i 3D som saknar begränsningar, där vi har licens för alla delar och material. Vi gör t ex  beräkningar av jordbävningspåverkan, tunna stålkonstruktioner, ihopskruvade träskivor, markdeformationer eller allt på samma gång i detta program. P.g.a. mjukvarans flexibititet och höga användbarhet använder vi det dagligen i stort sett till alla hållfastighetsberäkningar.

Fler tjänster vi utför

Bygglovsansökan

Vi upprättar bygglovshandlingar för de flesta typer av byggnadsprojekt såsom bygglovsansökan med tillhörande ritningar.

LÄS MER

Kontrollansvarig

Vi erbjuder byggledning under byggtid och Kontrollansvarig (KA) samt hjälp med tillhörande administration.

LÄS MER